Lot van 4 voorsteunen en 4 achtersteunen (A)
[+] Click for Bigger Image

Lot van 4 voorsteunen en 4 achtersteunen (A) (€4.95)

Located in Kuringen (3511)


Go To Store!
Lot van 4 voorsteunen en 4 achtersteunen (A)

Alle hengelsteuntjes zijn voorzien van standaard schroefdraad en passen op standaard banksticks en rodpods. 
De modellen met messing schroefdraad zijn aan te bevelen als u de hengelsteunkop
dikwijls verwijdert. 
Zoniet voldoen de steunen met plastic schroefdraad prima. 
Deze laatsten zijn ook lichter en goedkoper.

Andere combinaties en aantallen zijn ook mogelijk. Vragen staat vrij. 
Klik 
HIER om een eigen keuze te maken uit 12 verschillende hengelsteunkoppen.

Verzending binnen België: 1.84 EUR, binnen Europa 4.2 EUR. 
Bij betaling met Bitcoin of Monero ontvangt u een korting van – 10 %.

Als u interesse hebt in klein materiaal en haken voor de hengelsport aan zeer lage prijzen, download dan enkele documenten via onderstaande links.
(Downloaden kan even duren wegens het grote aantal foto's.)

Haken

Klein materiaal

 

Ensemble de 4 supports canne avant + 4 supports canne arrière

Tous les supports canne sont équipés d’un filetage standard pour monter sur des soutiens et rodpods standard. 
Les modèles avec filetage en laiton sont recommandés si vous enlevéz le support régulièrement. 
Sinon, les supports avec des fils de plastique satisfont également. 
Les derniers sont aussi plus léger et moins cher.

Autres montants et combinations sont aussi possible. 
Cliquez 
ICY pour choisir parmi les 12 modèles différents.

Expédition: en France et Europe 4.2 EUR, en Belgique 1.84 EUR. 
En cas de paiement avec Bitcoin ou Monero vous bénéficiez d'une réduction de - 10%

Si vous êtes intéressés dans petit matériel de pèche à la moitié du prix magasin veuillez cliquer les liens si-dessous. 
(Le téléchargement peut prendre un certain temps en raison du grand nombre de photos)

Hameçons

Petit material de pêche

 

 4 front rod rest heads + 4 butt (rear) rod rest heads. 

Fitted with a standard sized thread that will fit all pods, banksticks and buzzbars. 
The models with brass thread are useful if you often change between several types of rests. 
Otherwise the rests with plastic threads will do perfectly. 
Models with plastic thread are lighter and cheaper.

Other amounts and combinations are also possible. 
HERE you can find and choose between 12 different models of rests. 

Shipment inside Belgium: 1.84 EUR, inside Europe 4.2 EUR. 
When paying with Bitcoin ou Monero you get a discount of - 10%

If you're interested in small fishing tackle and hooks at unbeatable prices please click the links below. 
Download may take a while due to the large number of photos

Hooks

Small Material, Terminal Tackle

 

Lot von 4 + 4 Angelrutenhalter 

Alle Angelrute Klammern sind mit Standard-Gewinde ausgestattet und passen auf Standard-Bank-Sticks und Rodpods. 
Die Modelle mit Messinggewinde sind empfohlen wenn Sie die klamme often entfernen. 
Aber gewöhnlich werden die Klammern mit Gewinde im Kunststoff fein erfüllen. 
Letztere sind auch leichter und billiger.

Andere Kombinationen und Zahlen sind ebenfalls möglich. Fühlen Sie sich frei zu fragen. 
Klicken Sie HIER, um eine Auswahl von 12 verschiedenen stangenkopfstützen zu machen.

Versand in Belgien: 1,84 EUR, € 4,2 in Europa. 
Bei Zahlung mit Bitcoin oder Monero erhalten Sie einen Rabatt - 10%

Wenn Sie in kleinen Anlagen für die Fischerei für Hälfte des Ladenpreis  interessiert sind, 
bitte 
Klicken Sie auf den unten stehenden links. 
(Download kann einige Zeit dauern aufgrund des großen Anzahl von Fotos).

Haken

Kleinmaterial

 

Go To Store